Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμος Βέροιας καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ να προσέλθουν στον χώρο του ΕΑΚ Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ)» καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος να προσέλθουν στον χώρο του ΕΑΚ Βέροιας (Αρχή Αριστοτέλους – Μακροχώρι Βέροιας) , την Πέμπτη 2-3-2017 από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. και την Παρασκευή  3-3-2017 από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. για να παραλάβουν  είδη βασικής υλικής συνδρομής, κρέας (χοιρινό – βόειο), φρούτα και είδη παντοπωλείου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι να έχουν οι ωφελούμενοι μαζί τους: το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. καθώς και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.

  Όπως ορίζει το πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Λόγω του μεγάλου όγκου των τροφίμων παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται στο χώρο της διανομής με μεταφορικό μέσο.