Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Έναρξη αιτήσεων χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Έναρξη αιτήσεων χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017