Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο:
«Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ λατομείου μαρμάρου σε δασική έκταση 55.050,50 τ.μ. στη θέση «Ξυλάλογο» της Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας. (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 5η – Εξορυκτικές δραστηριότητες με α/α 03)» Φορέας του έργου : «ΛΕΥΚΩΝ Ε.Ε.», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 08/04/2016, υποβάλλοντας το έντυπο Δ11, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 55 – 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  
Παπαδόπουλος Βασίλειος