Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ : ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Λιτόχωρο, 5 Αυγούστου 2015
Ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση η εξόφληση λογαριασμών και οφειλών μπορεί να
γίνεται και στην Τράπεζα Πειραιώς.
Συγκεκριμένα, η εξόφληση οφειλών ύδρευσης, άρδευσης, κοινοχρήστων χώρων κλπ, ακόμη και όσων βρίσκονται σε ρύθμιση , μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Ταμεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, στο Λιτόχωρο και την Κονταριώτισσα και στην Τράπεζα Πειραιώς με κατάθεση και ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking) στον λογαριασμό:
GR98 0172 2550 0052 5505 1184 102
 ΠΡΟΣΟΧΗ στην αιτιολογία να αναφέρονται:
ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο
Είδος Οφειλής (ύδρευση, άρδευση, τέλος Κ.Χ., τέλος ακαθαρίστων, τέλος παρεπιδημούντων)
Αριθμός Υδρομέτρου (για λογαριασμό ύδρευσης Δήμου Δίου - Ολύμπου)
Δόση Ρύθμισης (εάν υπάρχει)


Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης