Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Οι αιτήσεις συμμετοχής ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ της Λεπτοκαρυάς και της Νέας Εφέσου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι αιτήσεις συμμετοχής –υπεύθυνες δηλώσεις των  γονέων
 για τους  Παιδικούς  Σταθμούς  της Λεπτοκαρυάς και της Νέας Εφέσου   Σχολικής  περιόδου 2015-2016 αρ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015, που αφορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» , μπορούν να υποβάλλονται από  5/08/2015  έως και 18/08/2015 .
Για την παραλαβή του εντύπου αίτησης και για  πληροφορίες σχετικές με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.       (www.eetaa.gr ), ή στο τηλ. 6973914654    κα Τασίκα Αθανασία.
         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ