Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: συστάσεις της Επιτροπής για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, με την οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδιώξουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, τους παίκτες και τους ανηλίκους, εγκρίνοντας ορισμένες αρχές για τις
υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και για την υπεύθυνη διαφήμιση και χορηγία σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές.
Στόχος των εν λόγω αρχών είναι η διασφάλιση της υγείας και η ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκύψει από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.
«Η σημερινή σύσταση υλοποιεί ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης του 2012 της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ. «Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα όλους τους πολίτες, και ειδικότερα τα παιδιά μας, από τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Περιμένουμε τώρα από τα κράτη μέλη, αλλά και από τους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες μας για υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο ψηφιακό τομέα
Κύρια στοιχεία
Η σύσταση της Επιτροπής καθορίζει μια σειρά αρχών τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να περιλάβουν στην εθνική τους νομοθεσία:
  • Θα ισχύουν βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών, ιδίως για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Η εμπορική επικοινωνία (διαφήμιση και χορηγία) θα πρέπει να διενεργείται με υπεύθυνο τρόπο.
  • Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, και ότι εφαρμόζονται κανόνες για να ελαχιστοποιείται η επαφή τους με τα τυχερά παιχνίδια, π.χ. μέσα από τη διαφήμιση ή την προβολή των τυχερών παιχνιδιών με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα.
  • Θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία για το άνοιγμα λογαριασμού παίκτη, ώστε οι καταναλωτές να υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την ηλικία και την ταυτότητά τους, τα οποία θα επαληθεύουν οι φορείς εκμετάλλευσης· αυτό θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να καταγράφουν τη συμπεριφορά του παίκτη και να κρούουν τον κώδωνα κινδύνου όταν χρειάζεται.
  • Θα πρέπει να προβλέπεται συνεχής στήριξη των παικτών για την πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω της παροχής εργαλείων ώστε αυτοί να διατηρούν υπό έλεγχο το παιχνίδι τους, π.χ., με όρια στα χρηματικά ποσά που παίζουν, με προειδοποιήσεις για τα ποσά που χάνουν ή κερδίζουν, και με διαλείμματα κατά το παίξιμο.
  • Οι παίκτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές ώστε να μπορούν να ζητούν βοήθεια σχετικά με τη συμπεριφορά τους όταν παίζουν τυχερά παιχνίδια, και θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αυτοαποκλείονται από τους ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.
  • Η διαφήμιση και η χορηγία σχετικά με υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να είναι πιο κοινωνικά υπεύθυνες και διαφανείς. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να περιέχουν αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους, να ασκούν πίεση για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, ή να υποδηλώνουν ότι τα τυχερά παιχνίδια επιλύουν κοινωνικά, επαγγελματικά, προσωπικά ή οικονομικά προβλήματα.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν την επαρκή κατάρτιση όσων εργάζονται για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και έρχονται σε επαφή με τους παίκτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τους παίκτες για τα προβλήματα που κρύβουν τα τυχερά παιχνίδια και να είναι σε θέση να συνδιαλέγονται σωστά με τους παίκτες.
Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να διεξαγάγουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια και τους συναφείς κινδύνους, καθώς και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο των λογαριασμών παίκτη και τις παραβιάσεις των κανόνων περί εμπορικής επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές που θα βοηθούν στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη σύσταση.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

epixeiro.gr