Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Aνέβηκαν οι τελευταίες 2 εκδηλώσεις του 2017 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης

Aνέβηκαν οι τελευταίες 2 εκδηλώσεις του 2017 του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης. Δείτε τες εδώ: