Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από 1-11-2017 ξεκίνησε η νέα λειτουργία της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Σκοπός του είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών.
Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα / νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, καθώς και δικαιούχων / αιτούντων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας που εδρεύει στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 51, θα γίνεται διανομή σε ωφελούμενα άτομα / νοικοκυριά που έχουν ανάγκη σε , τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ.
Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ.
Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας για τους επόμενους (12) μήνες μπορούν να απευθύνονται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Σταδίου 51)  καθημερινά από 23 Νοεμβρίου μέχρι 7 Δεκεμβρίου και ώρες 10:00 π.μ.  – 15:00 μ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2.      Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
3.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου.
5.        Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωση (έντυπο Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος .
6.      Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού.
7.      Μία μικρή φωτογραφία.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1.      Φωτοτυπία κάρτας  ανεργίας σε ισχύ (εφόσον πρόκειται για άνεργο).
2.      Επίσημη ιατρική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας).
3.      Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
4.      Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας .
5.      Φωτοτυπία εγκεκριμένης  αίτησης ΚΕΑ.
6.      Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαρίτητο και ζητηθεί κατά περίπτωση.
Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή, είναι τα εξής:
-            άτομα με εισόδημα 4.512 ευρώ ετησίως
-         νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα 6.768 ευρώ ετησίως
-         νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.121 ευρώ
-         νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 9.475 ευρώ
-         νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 10.828 ευρώ
-         νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 5.865
-         νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών 7.219 ευρώ
-         νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα 8.572 ευρώ
(Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΑΣΑ, με την οποία ορίζεται συντελεστής 1 για τον 1ο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών)
Θα λαμβάνονται υπόψη και επιμέρους κριτήρια όπως: η εντοπιότητα, εργασιακή κατάσταση του νοικοκυριού, ΑμεΑ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2331353811 και 2331353824