Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών ΧΑΝΘ, Καππαδοκίας, Γιαννιτσών και Βοσπόρου» υπογράφηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017,
ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάση Παππά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.
Η μελέτη αφορά εργασίες ανάπλασης στις ακόλουθες τοποθεσίες που θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίησή τους στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικής αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης:
  • Στο πάρκο της ΧΑΝΘ στην 1η Δημοτική Κοινότητα, που θα καταλαμβάνει έκταση 475 τ.μ.
  • Στην οδό Καππαδοκίας στην 4η Δημοτική Κοινότητα,  έκτασης  270 τ.μ.
  • Στην οδό Γιαννιτσών στην 2η Δημοτική Κοινότητα, έκτασης 558 τ.μ.
  • Στην οδό Βοσπόρου στην 4η Δημοτική Κοινότητα, έκτασης  229 τ.μ.
Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης είναι:
  • Η δημιουργία ασφαλούς και επισημασμένου – για τη συγκεκριμένη χρήση – υπαίθριου χώρου με κατασκευή περίφραξης και ελεγχόμενης εισόδου
  • Η σχεδίαση του χώρου με πιστοποιημένα παιχνίδια τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές δάπεδο
  • Η δημιουργία διαδρόμων πρόσβασης και κίνησης
  • Η δημιουργία χώρων πρασίνου υψηλής και χαμηλής βλάστησης
  • Η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και
  • Η τοποθέτηση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (καθιστικών, δοχείων απορριμμάτων και βρύσης)
Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από τη σύμβαση ανέρχεται στα 357.296,44€. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον τακτικό προϋπολογισμό – ΣΑΤΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 180 ημερών.