Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη 53 θέσεων εργασίας στην 3η υγειονομική περιφέρεια που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 της 3ης υγειονομικής περιφέρειας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επείγουσων περιστάσεων, για ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 3ης υγειονομικής περιφέρειας.pdfΠαράρτημα ανακοίνωσης.pdf
172.54 KB


Έντυπο αίτησης ΣΟΧ1/2017.pdf