Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Προσφορά προϊόντων πυρανίχνευσης της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στο σπίτι του “ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” στην Κυλλήνη

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. τα τελευταία χρόνια μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) προβάλλει έντονα την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευσυνειδησία, την
ευαισθησία, τη συνείδηση και την επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης, με στόχο την στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια λοιπόν της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μια φορά τα προϊόντα της, που είχε ανάγκη αυτή την χρονική περίοδο το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για το σπίτι της Κυλλήνης. Σκοπός της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. μέσα από αυτή την συνεργασία της με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ είναι, να νιώσουν τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του Οργανισμού την απόλυτη ασφάλεια και άνεση που τους αξίζει και να μην στερούνται των βασικών αναγκών.
 
     Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναγνωρίζει απόλυτα την ευθύνη που της αναλογεί, και θα συνεχίσει με παρόμοιες ενέργειες την προσπάθειά της να ενεργοποιήσει τα αισθήματα ανθρωπιάς και ευαισθησίας όλων, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της χώρας μας. Η εταιρεία  έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και κάνοντας πράξεις τις ιδέες της. Για την OLYMPIA ELECTRONICS A.E. η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λπ.), προς κοινό όφελος της κοινωνίας και της επιχείρησης.

     Ο εθελοντισμός, η συμμετοχή και η κοινωνική προσφορά αποτελούν βασικές αξίες της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. για μία κοινωνία συνοχής, όπου ο πολίτης θα προσφέρει και ταυτόχρονα θα συμμετέχει με τις προτάσεις και την δράση του. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. και το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, έχουν κοινό όραμα: «το χαμόγελο κάθε παιδιού» και το ιδανικό θα είναι να υιοθετήσουν και πολλοί άλλοι το ίδιο όραμα.

«Πιστεύουμε στην Ελλάδα – Παράγουμε στην Ελλάδα».