Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων του Μέτρου 11 "Βιολογιές καλλιέργειες" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων του Μέτρου 11 "Βιολογιές καλλιέργειες" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020