Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Διαβίβαση συμπληρωματικού φακέλου τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του
Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά τη διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διαβίβαση συμπληρωματικού φακέλου τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, με Α/Α 17), Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».
Φορέας του έργου : «ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 30/06/2017, υποβάλλοντας το έντυπο Δ11, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 55 – 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr.


Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας –
Ζωικής Παραγωγής – Προστασία & Περίθαλψης Αδεσπότων ΖώωνΠαπαδόπουλος Βασίλειος