Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ο Freddy Schmitt φωτογραφίζει τα Μετέωρα Θεσσαλίας...