Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Δικαιοσύνη η ισορροπία της Κοινωνίας

Τι είναι δικαιοσύνη και ποιος την εφαρμόζει

Η δικαιοσύνη είναι η πιο σημαντική και σε αξία έννοια της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η δικαιοσύνη είναι η εφαρμογή του δικαίου.

Η δικαιοσύνη ισορροπεί μεταξύ των ισχυρότερων στοιχείων της ανθρώπινης φύσης, το Συναίσθημα και την Λογική.

Χωρίς δικαιοσύνη η κοινωνία είναι άναρχη, βίαια, άδικη.

Η δικαιοσύνη διατηρεί σε τάξη, οργάνωση, ισορροπία τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η δικαιοσύνη εμπεριέχει τις πιο πολύτιμες έννοιες με τα εξής χαρακτηριστικά όπως:

Την Ηθική, που επίσης περιλαμβάνει τον σεβασμό, την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, τα οποία είναι τα ποιοτικά στοιχεία ενός ανθρώπου.

Την ευφυΐα την ευστροφία του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται έγκαιρα με ταχύτητα και να πράττει σωστά σύμφωνα με τις βιωματικές εμπειρίες ενός ατόμου.

Το δίκαιο το οποίο με αμεροληψία κοιτάει κατάματα την αλήθεια χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τα μικροσυμφέροντα ή μεγαλοσυμφέροντα των ανθρώπων.

Την τιμωρία η οποία είναι η δίκαια και παιδαγωγός ποινή για τα λάθει ή αδικήματα που έχει διαπράξει ένα άτομο.

Την δικαιοσύνη δεν μπορούν να την εφαρμόσουν και διαχειριστούν στην κοινωνία όλοι οι άνθρωποι, παρά μόνο αυτοί που έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν το αίσθημα της δικαιοσύνης εφόσον έχουν συνείδηση, πάρα ταύτα τα προσωπικά τους συναισθήματα και συμφέροντα, δεν τους επιτρέπουν να έχουν την σωστή κρίση και απόδοση της δικαιοσύνης.

Έτσι μόνο οι άνθρωποι τους οποίους αποκαλούμε Σοφούς και οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της δικαιοσύνης έχοντας την εκτίμηση και σεβασμό του μεγαλύτερου τμήματος μιας κοινωνίας, δικαιωματικά μπορούν να εφαρμόσουν δικαιοσύνη.

Οι Σοφοί δίκαιοι άνθρωποι για να εφαρμόσουν το δίκαιο σε μια οργανωμένη κοινωνία πρέπει να θέσουνκανόνες. Τους κανόνες για να λειτουργήσει με ομαλότητα η κοινωνία τους ονομάζουν Νόμους οι οποίοι θέτουν τους όρους λειτουργίας της κοινωνίας.

Ποιος είναι ο σκοπός της δικαιοσύνης

Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι να λειτουργεί ομαλά και χωρίς δυσλειτουργίες το δυνατόν μια οργανωμένη κοινωνία.
Θέτοντας τους κανόνες συμπεριφοράς της κοινωνίας με τους νόμους, επιδιώκει τα μέλη της κοινωνίας να ενεργούν σε αρμονία μεταξύ τους, να συνεργάζονται και να προστατεύουν την κοινωνία από αρρυθμίες και παράγοντες αποσταθεροποίησης της.

Οι Σοφοί το επιτυγχάνουν αυτό με την δημιουργία σωστών εκπαιδευτικών δομών που έχουν ως βάση την διαπαιδαγώγηση με στοιχεία δικαιοσύνης. Η επανάληψη και βίωση της δικαιοσύνης και των στοιχείων που την διέπουν σε καθημερινή βάση, δημιουργούν σωστούς και ισορροπημένους ανθρώπους, οι οποίοι αναγνωρίζουν, σέβονται και εφαρμόζουν τους Νόμους που οι Σοφοί νομοθέτες έθεσαν.

Συμπέρασμα

Για να λειτουργεί σωστά μια κοινωνία χρειάζεται δικαιοσύνη.

Την δικαιοσύνη μόνο οι ισορροπημένοι, με ήθος, διαθέτοντας τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που την διέπουν άνθρωποι μπορούν να την εφαρμόσουν και να την διατηρήσουν.

Τους ανθρώπους αυτούς τους ονομάζουμε Σοφούς γιατί έχουν τον σεβασμό και την εκτίμησή μας.
Οι Σοφοί άνθρωποι έχουν κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμησή μας διότι θέτουν κανόνες που τους ονομάζουμε Νόμους οι οποίοι είναι δίκαιοι κάνοντας να λειτουργεί εύρυθμα η κοινωνία μας.

Οι Σοφοί άνθρωποι κατανοώντας την αξία της εκπαίδευσης, δημιουργούν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές όπου η δικαιοσύνη και το δίκαιο διδάσκονται και εκπαιδεύονται σε καθημερινή βάση.

Η δικαιοσύνη είναι η ισορροπία της κοινωνίας, εάν δεν την διαθέτει το κράτος η οργανωμένη κοινωνία, τότε έρχεται η αποσύνθεση, ανομία, βία και η κατάλυση του κράτους και της κοινωνίας.