Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος
2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Βέροιας να προσέλθουν άμεσα στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας που βρίσκεται στο Γραφείο 10 στο κτίριο του Δημαρχείου επί της Μητροπόλεως 46, προκειμένου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να παραλάβουν και προσυπογράψουν τα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης.
Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016 καταβάλλονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
Το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής που επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης κατατίθεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3418 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Ημαθίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο 2331350563 (κ. Καρατζιώτου Ε.) Ο Αντιδήμαρχος

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος