Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απολογισμός εσόδων & εξόδων ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για το μήνα Μαϊο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απολογισμός εσόδων & εξόδων ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για το μήνα Μαϊο
ΕΞΟΔΩΝ.pdfΕΣΟΔΩΝ.pdf