Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Χορηγιών Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης αναπτύσσουν,  όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα Χορηγιών με στόχο τη στήριξη κάθε αξιόλογης
προσπάθειας στους τομείς του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πρόγραμμα αυτό, μέρος των εσόδων της Εταιρείας κατευθύνεται σε πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Πιερίας.

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα  Χορηγιών θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε ως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 με την υπεύθυνη του προγράμματος κα. Νταντάμη Μαρία   τηλ. 2351031111.