Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου από το Α έως το Ω

Από την Έναρξη Λειτουργίας του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Μαλιακός-Κλειδί έως και την Έναρξη Λειτουργίας των Νέων Τμημάτων Ευαγγελισμός-Σκοτίνα