Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση για παραχώρηση με κλήρωση θέσεων περιπτέρων στην κατηγορία Α.με.Α. Πολύτεκνη και Πολεμιστές Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση για παραχώρηση με κλήρωση θέσεων περιπτέρων στην κατηγορία Α.με.Α. Πολύτεκνη και Πολεμιστές Κύπρου