Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Κυριακή 7 Μαϊου 2017 Καθαρίζουμε τις Αλυκές Κίτρους

Κυριακή 7 Μαϊου 2017 Καθαρίζουμε τις Αλυκές Κίτρους 
7η Εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών