Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση ΕΛ.Γ.Α. για αναγγελία ζημιάς από παγετό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση ΕΛ.Γ.Α. για αναγγελία ζημιάς από παγετό