Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.Γ.Α. για Κολινδρό & Λιβάδι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.Γ.Α. για Κολινδρό & Λιβάδι για ζημίες στις καλλιέργειες της άνοιξης του 2016