Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ένταξη της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση Γιαννίτσι» Τ.Κ.Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ένταξη της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση Γιαννίτσι» Τ.Κ.Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού