Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 26-4-2017 & ώρα 18:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 26-4-2017 & ώρα 18:00

Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 26-4-2017.pdf

Συνοδευτικό 1

Συνοδευτικό 2