Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε.στις 24.04.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε.στις 24.04.2017