Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2017

 2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 13 ΜΑΪΟΥ 2017
Η μεγαλύτερη γιορτή της Μακεδονικής Παράδοσης! 
Δεν πρέπει να λείπει κανείς!
Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής (για συλλόγους): www.popsm.gr