Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Απόκτηση πιστοποιήσεων από την Lloyd’s Register των προϊόντων πυρανίχνευσης Marine Type Approval της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. εδώ και δύο έτη έχει ως στρατηγικό στόχο την είσοδό της στην προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας για την παγκόσμια
αγορά της ναυτιλίας. Σημαντικός στόχος επίσης της  OLYMPIA ELECTRONICS A.E.  είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας και δέσμευσή της αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε όρων συνεργασίας και η τήρηση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων. Για την επίτευξη λοιπόν των παραπάνω η διοίκηση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 EN, και έχει εξασφαλίσει πιστοποιήσεις από έγκριτα ινστιτούτα για τα περισσότερα από τα προϊόντα της.

     Πρόσφατα η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέκτησε πιστοποιήσεις για τα προϊόντα ναυτιλίας BS-1646/MAR, BS-1642/MAR, BS-1638/MAR, BS-660/MAR, BS-531/1/MAR, BS-531/1/WP/MAR από την Lloyd’s Register του Αγγλικού νηογνώμονα, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων. Πρόκειται για πίνακες με οθόνη (BS-1646/MAR, BS-1642/MAR, BS-1638/MAR), Θερμοδιαφορικό ανιχνευτή με βάση, Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, Στεγανή διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου – εξόδου, διειθυνσιοδοτούμενο απομονωτή βραχυκυκλώματος. Όλα τους είναι προϊόντα πυρανίχνευσης που μπορούν να προμηθεύσουν αρχικά τα ελληνικά και στη συνέχεια και τα ξένα πλοία, έχοντας ως ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα την ποιότητα και την ευχρηστία τους.

     Οι πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συστημάτων και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησής μας, ικανοποιούν συγκεκριμένες και μετρούμενες παραμέτρους ποιότητας και ότι θα συνεχίσουμε να τις ικανοποιούμε και στο μέλλον. «Πιστεύουμε στην Ελλάδα – Παράγουμε στην Ελλάδα».