Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού"Έντυπο οικ. προσφοράς 2017.pdfΔιακήρυξη εργασιών με μηχανήματα ΑΔΑΜpdfΠεριληπτική διακήρυξη εργασίες με μηχανήματα.pdfΠΥ Εργασίες μηχτα_2017.pdfΤΕΥΔ Εραγσίες με μηχανήματα 2017.docΤεχνική περιγραφή_-_Εργασίες με μηχανήματα.pdfΔειγματολογικός έλεγχος υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων.pdf