Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία στην Μεθώνη Πιερίας

ΑΓΓΕΛΙΑ

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία στην Μεθώνη Πιερίας.


·         Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ
·         Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, θα εκτιμηθεί γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
·         Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
·         AUTOCAD
·         Σημαντική πείρα σε μελέτες Πυροπροστασίας (παθητική πυρανίχνευση) θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.
·         Γνώση μελέτης επάνω σε ηλεκτρολογικά (ασθενή και μέση τάση)
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ: 23530-51200 (ΕΣΩΤ: 58)