Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με την Υπουργική απόφαση ΥΠ.ΠΟ./ΔΙ.Ν.Σ.Α.Κ./7196/195/25-2-2005 (ΦΕΚ Β΄ 358 της 21-3-2005) χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικός τόπος η σιδηροδρομική γραμμή Πλαταμώνα καθώς και η σήραγγα, η ανοικτή γαλαρία, οι δύο πύργοι και τα τρία πολυβολεία. 
Στην απόφαση αναφέρεται ως "Μουσειακός Σιδηρόδρομος Πλαταμώνα Πιερίας" και ανήκει στην κατηγορία των νεώτερων μνημείων.Γίνεται προσπάθεια να χαρακτηριστεί " Ως μνημείο της παγκόσμιας σιδηροδρομικής, βιομηχανικής, κατασκευαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς".
Με βάση τον μνημειακό χαρακτήρα του χώρου, ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου εξετάζει τη δυνατότητα εκδηλώσεων πολιτισμικού θεματολογίου, μιας και η γαλαρία τιτλοφορείται ως πολυχώρος αναψυχής και πολιτισμού.
Τώρα αν το διαχειρίζεται φορέας της πολιτείας ή ιδιώτης είναι θέμα που θα εξετασθεί την κατάλληλη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ουδετερότητας του Φεστιβάλ Ολύμπου.
Από το γραφείο επικοινωνίας του ΟΡ.ΦΕ.Ο.