Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η Παράδοση και Παραλαβή της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και Διοικητικών Δήμου Κατερίνης


Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η Παράδοση και Παραλαβή της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και Διοικητικών Δήμου Κατερίνης παρουσία των Διευθυντών.


 Η Αντιδήμαρχος Πόπη Τζουμέρκα Μπατάλα, που αποχώρησε λόγω λήξης της θητείας της, παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο στον αντικαταστάτη της Λάζο Ντόντη, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία της ενημέρωσης στον "νέο" Αντιδήμαρχο για τις αρμοδιότητες, αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα της Αντιδημαρχίας.