Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Δάνειο για αγορά μηχανοκίνητου εξοπλισμού θέλει να συνάψει ο δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύναψης δανείου