Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση Βόρειας Πιερία-Δημοκρατία-Ανάπτυξη: "Πληρώνουμε 450.000€ γιατί εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής» με «ατιμολόγητες δαπάνες της προηγούμενης διοίκησης"

Βόρεια Πιερία-Δημοκρατία-Ανάπτυξη

Πληρώνουμε 450.000€ «γιατί εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής»
με «ατιμολόγητες δαπάνες της προηγούμενης διοίκησης»


      Ο Δήμος μας αποφάσισε να πληρώσει 450.000€ σε προμηθευτή που κατάφερε να εκδώσει διαταγή πληρωμής, χωρίς να έχει περάσει την διαδικασία της έγκρισης και της ένταξης στον προϋπολογισμό.   Ρωτήσαμε στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 28-3-17 πώς έγινε αυτο, και μάλιστα χωρίς ενημέρωση του ΔΣ, και ο Δήμαρχος απάντησε πώς ήταν μια ατιμολόγητη (;) δαπάνη της προηγούμενης διοίκησης για την οποία εξεδόθη διαταγή πληρωμής και είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πληρώσει. Πώς έγινε όμως η μη εγκεκριμένη δαπάνη; Πώς εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής και πού ήταν ο Δήμος στην δικαστική διαδικασία; Μπορεί η κάθε διοίκηση να χρεώνει στην επόμενη και στους δημότες  ποσά της τάξης του 10% του προϋπολογισμού, χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες; Δεν πρέπει να αναζητηθεί η ευθύνη και να υπάρξουν συνέπειες; Δεν απαντήθηκε δυστυχώς κανένα από τα ερωτήματά μας

       Κατά τα άλλα :
·         Εγκρίθηκε πολύ καθυστερημένα ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς, ύψους περίπου 950.000€ με 35.000€ περίπου σε λογιστική-τεχνική υποστήριξη και 10.000€ περίπου σε αμοιβή αιρετών και ΔΣ.
·         Συγκροτήθηκε  η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που παρά τον σημαντικότατο ρόλο της δεν συνεδριάζει. Προτείναμε να αποκτήσει κανονισμό λειτουργίας και να συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο.
·         Εγκρίθηκαν νέες δαπάνες για μικρές μελέτες που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος.
·         Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της Επιτροπής ποιότητας ζωής που αντί του ουσιαστικού, διεκπεραιώνει έναν καθαρά γραφειοκρατικό ρόλο.
·         Εγκρίθηκε η πρόσληψη υδρονομέων με τον συνήθη ρουσφετολογικό τρόπο αντί του διαφανούς, με σαφή-μετρήσιμα κριτήρια και αξιολόγηση, που επανειλημμένα προτείναμε. Εδώ επισημάναμε ότι πρέπει να οργανωθεί η υπηρεσία άρδευσης, να συγκεντρώνει έγκαιρα τις καταστάσεις των αρδευόντων και να διασταυρώνει τα στοιχεία τους με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.
·         Τέλος εγκρίθηκε δάνειο 750.000€ για αγορά απορριμματοφόρων και εξοπλισμού καθαριότητας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου που προβλέπει δραστική μείωση των σύμμικτων απορριμμάτων και αύξηση της ανακύκλωσης.  Κατά τη γνώμη μας, κάθε προσπάθεια οργάνωσης της αποκομιδής των απορριμμάτων που θέλει να είναι αντίστοιχη με τις σύγχρονες ανάγκες πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με ρυθμίσεις για βελτίωση της ανακύκλωσης.
30-3-17
Για την  Σ.Ε
Γιώργος Γκαϊντατζής