Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών)

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών) αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα και η επιτυχία της ορθολογικής διαχείρισής τους εστιάζεται
στο τρίπτυχο «μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση» («reduce - reuse - recycle») και εντάσσεται σ’ ένα γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου που υλοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και  Εθνική Νομοθεσία.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπάρχει ανάγκη συνεργασίας των πολιτών και συμβολή τους στη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο. 
Τα βασικά βήματα τα οποία πρέπει να εφαρμόζουμε καθημερινά στη διαχείριση των σκουπιδιών μας, με στόχο  τη ζητούμενη από όλους καθαριότητα στο Δήμο μας, είναι  τα παρακάτω.
Μείωση των απορριμμάτων
ü  Επιδιώκουμε τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων μέσω της υιοθέτησης σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
Επαναχρησιμοποίηση υλικών
ü  Τις παλιές συσκευές, ρούχα, έπιπλα, κλπ, τις επισκευάζουμε – επιδιορθώνουμε ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ανακυκλώσιμες Συσκευασίες
ü  Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο & γυαλί) τα διαχωρίζουμε από τα υπόλοιπα απορρίμματα και τα τοποθετούμε καθαρά μόνο στον μπλε κάδο.  Με την ενίσχυση της ανακύκλωσης πετυχαίνεται μείωση του βάρος των σκουπιδιών που οδηγούνται  για ταφή σε Χώρο Υγειονομική Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και εξοικονομούνται πόροι που ο Δήμος μπορεί να διαθέσει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην καθαριότητα (μόνο το κόστος  μεταφοράς & διάθεσης των σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ υπολογίζεται ανά κάτοικο περίπου σε  15 € τον χρόνο).
ü  Τις ογκώδεις συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια) τις ανοίγουμε και τις συμπιέζουμε για την εξοικονόμηση χώρου στον μπλε κάδο και δεν τις τοποθετούμε εκτός αυτού διότι υπάρχει κίνδυνος διασκορπισμού τους και ρύπανσης της περιοχής.
ü  Στον μπλε κάδο δεν ρίχνουμε σκουπίδια, διότι κατά την επεξεργασίας τους, στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκύπτει υπόλειμμα το οποίο καλείται ο Δήμος να το παραλάβει και να το διαθέσει σε ΧΥΤΑ επιβαρυνόμενος έτσι με σημαντικό κόστος, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να το διαθέσει σε υπηρεσίες  καθαριότητας προς όφελος των πολιτών.
Σύμμεικτα απορρίμματα
ü  Τα υπόλοιπα σκουπίδια τα τοποθετούμε σε σάκους απορριμμάτων  τους οποίους δένουμε καλά και τους ρίχνουμε μόνο στους  πράσινους ή μεταλλικούς κάδους.
ü  Δεν αποθέτουμε  σκουπίδια  εκτός του κάδου  διότι υπάρχει κίνδυνος διασκορπισμού τους και ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως και  δεν απορρίπτουμε  χύμα σκουπίδια  στον κάδο διότι τον καταστρέφουν και προκαλούν δυσοσμία στην περιοχή.
ü  Σε περίπτωση που ο κάδος  είναι γεμάτος παίρνουμε τα σκουπίδια μαζί μας και κατευθυνόμαστε στον κοντινότερο διαθέσιμο κάδο .
ü  Στους πράσινους ή μεταλλικούς κάδους δεν τοποθετούμε χαρτοκιβώτια ή άλλα ανακυκλώσιμα υλικά διότι μειώνουν τη χωρητικότητά τους και δημιουργείται πρόβλημα στη διάθεση των σκουπιδιών.
Ογκώδη Αντικείμενα – Προϊόντα Κλαδεύσεων – Μπάζα
ü  Για τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, προϊόντων κλάδευσης - χόρτων και μπαζών υπενθυμίζεται ότι την  αποκλειστική ευθύνη έχει ο παραγωγός τους και απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτησή τους εντός των κάδων ή παραπλεύρως αυτών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
ü  Μικροποσότητες από τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας, ύστερα από επικοινωνία, στα τηλέφωνα 23313 50634 ή 50595, για να προγραμματιστεί η ημέρα συλλογής τους. Στην περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων από τα υλικά αυτά θα πρέπει να υπάρχει  συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας ώστε να  υποδειχθεί ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισής τους.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων και βέβαια δεν βγάζουμε σκουπίδια το Σαββατοκύριακο .
Με την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί ορθολογική  διαχείριση των απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα συμβάλουμε στη διατήρηση της καθαριότητας στο Δήμο, στη  διασφάλιση της δημόσιας υγείας,  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη της κουλτούρας & του πολιτισμού μας.


ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ  ΚΑΝΟΥΜΕ  ΤΟ  ΣΗΜΕΡΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ


Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας –Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής  Προστασίας ,
Ζωϊκής Παραγωγής – Περίθαλψης & Προστασίας  Αδεσπότων ΖώωνΒασίλης Παπαδόπουλος