Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017


Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2017, στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού και απαρτίζεται από 49 μέλη, εκ των οποίων τα 37 είναι εκπρόσωποι φορέων της πόλης και τα 12 δημότες, που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κατά τη συνεδρίαση, την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες που θέτει για το 2017 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Γεωργία Ρανέλλα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, αφού διαπίστωσε ότι υπήρξε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τονίζοντας ότι οι απόψεις όλων των παρισταμένων είναι αναγκαίες, ώστε να υπάρξει μια κοινή πορεία του Δήμου με τους φορείς, που θα έχει ως αποτέλεσμα να υλοποιηθούν έργα αναγκαία για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και την ένταξή της στο Δίκτυο των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.
Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, στην τοποθέτησή του προς τα μέλη της επιτροπής έκανε λόγο κατά πρώτον για τα εμπόδια που συναντά η Διοίκηση του Δήμου όσον αφορά τις εκκρεμότητες από το παρελθόν (πρόστιμα και προσαυξήσεις για μη αποδοθείσες ασφαλιστικές και άλλες εισφορές) λόγω της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, οι οποίες, ωστόσο, δεν εμπόδισαν την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το 2017.
Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος για το 2017, ο Γιάννης Μπουτάρης, διευκρίνισε ότι ανέρχεται στο ποσό των 17 εκ. ευρώ περίπου και ανέδειξε τις προτεραιότητες της Διοίκησης, για το επόμενο έτος. «Το πρώτο ζήτημα στο οποίο εστιάζουμε είναι οι συντηρήσεις κτιρίων, σχολείων, δημοσίου χώρου και αστικού εξοπλισμού. Η πόλη πρέπει να είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένη. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι μια μελέτη για την ονοματοθεσία των οδών, καθώς, όπως πιθανόν γνωρίζετε οι πινακίδες ονοματοθεσίας των οδών απουσιάζουν από τους περισσότερους δρόμους της πόλης. Το τρίτο θέμα αφορά τις αναπλάσεις σε πάρκα και χώρους πρασίνου, όσους υπάρχουν, αλλά και τη δενδροφύτευση σε δρόμους όπως η Ιασωνίδου ή η Κασσάνδρου, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πνοή» κατέληξε ο Δήμαρχος.
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γεωργία Ρανέλλα, αναφέρθηκε στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν για τη χώρα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπό τις οποίες συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο Δήμος, μετά από το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια, είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών και της πόλης, διατηρώντας οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία.
Ειδικότερα για τον προϋπολογισμό του 2017, η ίδια σημείωσε ότι χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση εσόδων ύψους 6 εκ. ευρώ περίπου και αφορά τη λήξη του προγράμματος απόδοσης παρακρατηθέντων πόρων από την Κεντρική Κυβέρνηση.
Επιπλέον, τα Ίδια Έσοδα παρουσιάζουν μείωση ύψους 2,5 εκ. ευρώ (σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ) λόγω της βεβαίωσης παλαιών προστίμων ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που ίσχυσε για τους δήμους και από το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε περί τα 3 εκ. ευρώ.
Τέλος, η Γεωργία Ρανέλλα, υπογράμμισε το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης και τις συνέπειές του, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει υποστεί μεγάλο αριθμό οικονομικών ελέγχων από αρμόδιους μηχανισμούς όπως η Εφορία, το ΙΚΑ και το ΤΥΔΚΥ, από τους οποίους προέκυψαν σημαντικά ποσά προστίμων, επιβαρυμένα με μεγάλες προσαυξήσεις, μέρος των οποίων εξοφλήθηκαν, ωστόσο εκκρεμούν 16.000.000€ για πρόστιμα στη ΔΟΥ, 2.723.998,30€ στο ΙΚΑ, 4.501.010,50€ στο ΤΥΔΚΥ και 44.000.000€ που αφορούν αποζημιώσεις για  απαλλοτριώσεις.
Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών παρουσίασε στην Επιτροπή Διαβούλευσης το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2017, τα βασικά σημεία του οποίου αποτυπώνονται στα παρακάτω:
 • Περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 5% (ακολουθεί τις διαδοχικές μειώσεις συνολικού ποσοστού 20% των τριών προηγούμενων ετών), λόγω της πραγματικής αδυναμίας των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
 • Αύξηση των δαπανών κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας, τομέα στον οποίο ο Δήμος αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, σε  ποσοστό 21,80% σε σχέση με αυτές του 2016
 • Περιορισμός των χρεών και το 2017. Ενδεικτικά, τα χρέη στις 31-12-2010 ανέρχονταν στο ποσό των 42.839.252,66€, ενώ αντίστοιχα στις 31-12-2011 σε 29.265.584,48€, στις 31-12-2012 σε 18.858.395,48€, στις 31-12-2013 σε 20.134.096,56€, στις 31-12-2014 σε 8.500.000,00€, στις 31-12-2015 σε 8.610.994,28 και στις 31-12-2016 εμφανίζονται μειωμένα στο ποσό των 8.524.175,52€
 • Μείωση κατά 5,55% των χρηματοδοτήσεων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων  ΕΣΠΑ από 2.963.685,63€ σε 2.799.185,39€
 • Υπολογισμός του αποθεματικού του Δήμου στο ποσό των  138.777,65€, το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας)
 • Αύξηση σε σχέση με το 2016 κατά 0,01% των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Συγκεκριμένα, για το 2017 το ποσό είσπραξης προϋπολογίζεται περί τα 34.163.752,44€
 • Σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία των ειδικών οδηγιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού, οι προβλέψεις των υπολοίπων που δεν εισπράχθηκαν υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης των δύο προηγούμενων ετών και ορίζονται στο ποσό των 136.908.459,59€

Κλείνοντας την εισήγησή της, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών τόνισε ότι η εικόνα αυτή, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2017, επιβάλλει την εντατικοποίηση των προσπαθειών. «Θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων ώστε να μην περιοριστεί το έργο του Δήμου. Επιπλέον, θα εκμεταλλευθούμε τυχόν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών μας». Η ίδια κατέληξε: «Παρότι οι περισσότεροι δήμοι της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας και πολλοί εξ αυτών δεν δύνανται να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους λόγω της υποχρηματοδότησης από το κράτος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για άλλη μια χρονιά προσπαθεί να παρέμβει με έργα και δράσεις αποτελεσματικές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας». 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2017, που, όπως διευκρίνισε, ανέρχεται στο ύψος των 17.531.192,60€, εκ των οποίων τα 5.637.130,17€ αφορούν συνεχιζόμενα έργα και μελέτες και 11.894.062,43€ τις νέες ενδείξεις. «Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 είναι συμβατό με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα εκπονηθεί με στόχους που είναι πραγματικοί και υλοποιήσιμοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος και τόνισε ότι στοχεύει κατά κύριο λόγο στην συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών αλλά και  στην υλοποίηση νέων έργων.
Ο Θανάσης Παππάς επισήμανε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 προγραμματίζονται έργα για τα Κοιμητήρια, όπως η ανακαίνιση των  κτιριακών υποδομών αλλά και η εκπόνηση μελετών για την ανέγερση αποτεφρωτηρίου, η ανάπλαση των χώρων πρασίνου και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Στον τομέα της Καθαριότητας, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, προωθείται η κατασκευή θυλάκων κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του αμαξοστασίου του Δήμου.
Αναφερόμενους στους βασικούς στόχους και προτεραιότητες του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2017,  όπως του έθεσε η Διοίκηση, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας σημείωσε ότι είναι οι εξής:
·         Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδομές) του Δήμου
·         Ανάπτυξη των έργων αναπλάσεων του Δήμου με ισόρροπη κατανομή τους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες
·         Ανάπτυξη πράσινων υποδομών προς όφελος των δημοτών.
·         Ευπρεπισμός και ευταξία του δημόσιου χώρου
·         Κάλυψη αναγκών σε υποδομές πρόνοιας και παιδείας
·         Διαρκής συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων
·         Συντήρηση, εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών
·         Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

Ο Θανάσης Παππάς αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2017, τα οποία είναι:
·         Έμφαση στον τομέα της συντήρησης
·         Ενσωμάτωση νέων προδιαγραφών, απαιτήσεων και κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής καθώς και αδειοδότηση της λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
·         Αναπλάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου, με ισόρροπη κατανομή σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες τους
·         Ενσωμάτωση όλων των κυρίαρχων κατευθύνσεων σχεδιασμού των σύγχρονων αστικών κέντρων (αύξηση πρασίνου, προσβασιμότητα, βιώσιμη κινητικότητα, ανθεκτικότητα κ.ά.)
·         Καταγραφή αναγκών των λειτουργιών της πόλης και επεξεργασία αιτημάτων φορέων και δημοτών μετά από αξιολόγησή τους από τις Υπηρεσίες

Όπως τόνισε ο ίδιος, το προτεινόμενο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος επιβαρύνει ελάχιστα τους Ίδιους πόρους του Δήμου, καθώς βασίζεται σε απολύτως διασφαλισμένους πόρους από τρίτες πηγές:
 • 3.650.014,96€ από ΣΑΤΑ
 • 986.000€ από ΣΑΤΑ σχολείων
 • 1.993.336,67€ από ανταποδοτικούς πόρους
 • 2.907.734,48€ από ΤΑΠ (Τέλη Ακίνητης Περιουσίας Ν.2130/93)
 • 760.000€ από ΔΕΠΑ Α.Ε.(Ειδικό Τέλος 10% Ν.2364/95 άρθρο 5)
 • 3.700.000€ από ανταποδοτικά έσοδα Κοιμητηρίων
 • 1.278.819,29€ από το Πρόγραμμα JESSICA
 • 181.380,42€ Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 • 1.774.227,62€ Λοιποί Πόροι

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας τόνισε ότι δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και των περιορισμένων ενισχύσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι επενδύονται για την υλοποίηση τεχνικών έργων (π.χ. Τέλη Κοιμητηρίων, ΤΑΠ), να αναζητηθεί κάθε διαθέσιμη πηγή ή χορηγία, με βάση τις ώριμες μελέτες των Υπηρεσιών, αλλά και να υποβληθούν ολοκληρωμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση σειράς ώριμων έργων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με το συντονισμό της Διοίκησης, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΠΕΠ ΚΜ (ΕΣΠΑ), το JESSICA καθώς και άλλες δράσεις που απορρέουν από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων.
Οι φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης είναι:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ε., Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., Εμπορικός Σύλλογος, Ένωση Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Εμπορίου – Παραγωγικότητας -Επιχειρηματικότητας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων ΕΔΟΘ, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Αλεξάνδρειο ΑΤΕΙ, ΚΕΠΚΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΕΣΑμεΑ Β.Ε., Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης, Κίνηση Πέντε Μουσείων, Κ.Θ.Β.Ε., Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών, Ε.Μ.Σ., Ο.Λ.Θ., Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Φ.Θ., Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία Πολιτών «Επανάχρηση Θεσσαλονίκης», Thessaloniki Convention Bureau.