Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η ΚΑΠ δούρειος ίππος για την ενίσχυση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και το ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτών

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση «Πώς μπορεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης»
αποκαλύπτοντας ότι οι ενισχύσεις της ΚΑΠ στοχεύουν στην ενίσχυση των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και την συρρίκνωση της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Με την παρέμβαση της τονίζει τα εξής:


   «Η έκθεση σχετικά με το «πώς μπορεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης» επιχειρεί να αποκρύψει την πραγματικότητα, δηλαδή το «πώς η ΚΑΠ ενισχύει τις καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις και ξεκληρίζει τους φτωχούς αγρότες».

     Ο στόχος της ΕΕ είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και στον αγροτικό τομέα, μέσα από την οικονομική μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει καταστροφή και συρρίκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να συγκεντρωθεί και να ενισχυθεί παραπέρα η κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων. Οι αναδιαρθρώσεις, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης επιταχύνουν τη συγκέντρωση στη γη, παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων στις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, εξυπηρετούν τον ανταγωνισμό για την κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων.

   Η έκθεση είναι αποκαλυπτική: «η συντριπτική πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μόλις το 13% των δικαιούχων να λαμβάνει το 74% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ το 2014». Παρά τις ανέξοδες ευχές της έκθεσης για τις «μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις», αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, το ξεκλήρισμα εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών αγροτών, την εγκατάλειψη καλλιεργειών, την επιδείνωση της θέσης τους, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση γης, παραγωγής, εμπορίας σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις,
       Σε αυτό συνηγορεί και η έκθεση που έχει ως αφετηρία ότι η ΚΑΠ πρέπει να «είναι προσανατολισμένη στην αγορά» και υποστηρίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις της «θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία» (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), ενώ «τα κονδύλια της θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό χρηματοδοτικό εργαλείο» προς όφελος των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Στην ίδια λογική εντάσσονται και τα μέτρα για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ (επιχειρήσεις, αγροτουρισμός, «πράσινη» γεωργία κ.α.).

       Μόνη διέξοδος για τους φτωχούς αγρότες ενάντια στη φτώχεια την ανεργία και το ξεκλήρισμα είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας, για κοινωνικοποίηση των καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της γης, των συγκεντρωμένων μηχανοποιημένων μέσων παραγωγής, των κρατικών υποδομών και του εμπορίου, με άμεση ένταξή τους στον κεντρικό σχεδιασμό, για παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση πρώτα απ’ όλα των εγχώριων λαϊκών αναγκών, διατροφής και υλών βιομηχανίας. Η κοινωνικοποιημένη κρατική αγροτική παραγωγή αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, εδαφοκλιματικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

     Είναι η κοινή δράση και πάλη με το εργατικό λαϊκό κίνημα, για να ανοίξει ο δρόμος, για να φύγουν από τη μέση οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες γης, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανίας, μεταφορών, εμπορίου. Να γίνει η ιδιοκτησία τους ιδιοκτησία του λαού, να μπει στον ενιαίο σχεδιασμό αξιοποίησής της με τον παραγωγικό συνεταιρισμό που θα ωφελεί και τους αγρότες και τη λαϊκή κατανάλωση».