Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016


ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Τάξη Εγγραφής: Α
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέρα
1ΤΟΚΑΘΕΟΔΩΡΑΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2ΖΑΒΑΝΤΙΑΖΩΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΣΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥΞΑΝΘΙΠΠΗΑΣΤΕΡΙΟΣ
7ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥΦΑΝΗΑΣΤΕΡΙΟΣ
8ΖΗΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10ΚΡΕΜΕΤΗΧΡΥΣΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥΕΛΕΝΗΑΣΤΕΡΙΟΣ
12ΖΑΡΚΑΝΕΛΑΜΑΡΙΑΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
13ΒΥΡΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ
14ΤΙΟΥΤΟΥΦΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣ
15ΝΤΙΡΜΙΣΙΑΡΤΙΟΛΑΣΚΕΛΚΙΜ
16ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΚΑΛΛΙΟΠΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΥΡΑΝΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18ΓΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣ
19ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
20ΓΙΑΝΤΣΙΟΥΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΝΘΙΑΧΡΗΣΤΟΣ
21ΜΠΑΛΑΦΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
22ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΑΣΗΜΙΝΑΗΛΙΑΣ
23ΤΖΙΟΛΗΖΑΧΑΡΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΑΣΤΕΡΙΟΣ
25ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΟΡΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
26ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ΛΑΦΑΤΖΗΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28ΜΑΚΡΗΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τάξη Εγγραφής: Β
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέρα
1ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ΔΟΓΚΑΣΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣΣΥΜΕΩΝ
3ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣΤΕΡΓΙΑΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ
4ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5ΜΙΧΑΛΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑΙΩΑΝΝΗΣ
6ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΖΩΗΧΡΗΣΤΟΣ
7ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣ
8ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝ
9ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥΕΡΜΙΟΝΗΙΩΑΝΝΗΣ
10ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΧΡΙΣΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
12ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
13ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΘΕΟΔΩΡΑΙΩΑΝΝΗΣ
14ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΜΑΡΙΑΑΣΤΕΡΙΟΣ
15ΜΠΕΗΜΑΡΙΑΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
16ΤΖΙΟΛΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17ΜΠΑΜΙΧΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝ
18ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΡΑΦΑΕΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΝΝΑΧΡΗΣΤΟΣ
20ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΓΛΥΚΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22ΤΣΙΑΝΑΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23ΚΑΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΘΕΟΧΑΡΗΣ
24ΤΟΥΜΑΡΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
25ΓΚΟΛΕΜΑΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26ΠΑΤΣΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/ΑΕπώνυμο μαθητήΌνομα μαθητήΌνομα πατέρα
1ΓΟΥΛΑΝΤΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΗΣ
2ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
3ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗΗΛΙΑΣ
4ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
5ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΛΙΑΣ
8ΜΠΑΝΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9ΤΣΙΟΥΤΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
10ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣΜΗΝΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11ΚΡΕΜΕΤΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12ΜΠΕΗΓΛΥΚΕΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
13ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΣΩΤΗΡΙΟΣ
15ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΑΝΤΙΓΟΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣ
17ΣΤΡΙΜΠΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ
18ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19ΜΑΝΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣΣΑΒΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20ΓΚΟΛΕΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21ΖΑΜΑΝΗΓΡΑΜΜΑΤΗΣΠΥΡΙΔΩΝ
22ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΑΝΔΡΕΑΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23ΖΚΑΓΙΑΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ