Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

DRUMS ιδιαίτερα μαθήματα ΚΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE

Αναγνωρισμένος καθηγητής  της Zildjian Family
παραδίδει μαθήματα Rock, Metal, Funk, Latin, Jazz, Fusion. 
Διάβασμα Παρτιτούρας, Διπλοπέταλο. 
Προσανατολισμός στο είδος που σας ενδιαφέρει. 
e-mail:skady1@gmail.com     κινητό: 6972250080