Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Να σταθεί όρθιος ο τουρισμός

Οι αλλοδαποί τουρίστες στην Ελλάδα που έχουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στη χώρα τους, μπορούν να
κάνουν συναλλαγές ή αναλήψεις  χρημάτων από  ΑΤΜ χωρίς περιορισμό σύμφωνα με ότι ισχύει για την τράπεζα τους.

Τα εθνικά αποθέματα καυσίμων της Ελλάδας επαρκούν για εννιά μήνες τουλάχιστον. Επομένως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και κανένα πρόβλημα στον ανεφοδιασμό της αγοράς με καύσιμα.

Η φιλοξενία και οι τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. Δεν υπάρχει ούτε ένα διαπιστωμένο περιστατικό κοινωνικής αναταραχής και η αγορά έχει υπερεπάρκεια αποθεμάτων τροφίμων και πρώτων υλών.   

The foreign tourists in Greece who have credit or debit cards issued in their country, they can make transactions or cash withdrawals from ATMs without restriction, according to the limits of their bank.

The national fuel reserves in Greece are sufficient for at least nine months. 
Therefore there is no restriction or problem in supplying the market with fuel.

The hospitality and the tourist services in Greece remain at the highest level. 

There has been no confirmed incident of social unrest and the market has an excess of food stocks and raw materials.