Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ν.4329/2015: Έκδοση Διαταγής Πληρωμής για αξιώσεις από Διοικητική Σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ