Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ευνοϊκή Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο Κατερίνης

Λήγει την Παρασκευή (26/6) η προθεσμία για την ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Κατερίνης.

Ειδικότερα, την δυνατότητα να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο Κατερίνης  έχουν οι πολίτες, έπειτα από την ψήφιση στη Βουλή και τη δημοσίευση σχετικής νομοθετικής διάταξης για την ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω οφειλές προς τον  Δήμο Κατερίνης μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη,  με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα είκοσι (20) ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.
      
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση και να τακτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο Κατερίνης. Όπως προαναφέρθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 26/06/2015.     
      
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης: 2351350422-2351350521-2351350443.


Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΙΤΙΞΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ