Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ 03.12.2014 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης κ.Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης την Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014  στα γραφεία του Δικηγορικού

Συλλόγου Κατερίνης, οδός Φλέμινγκ αρ. 2 (Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης), παραθέετι συνέντευξη τύπου  προκειμένου να σεκθέσει τις απόψεις του Νομικού Κόσμου για τις διατάξεις του υπό ψήφιση Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις επιδράσεις που αυτό θα έχει στην κοινωνία εφόσον ψηφιστεί.