Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Καταρρέει και ο μύθος των εξαγωγών

Του Μάκη Ντόβολου
Άλλος ένας προπαγανδιστικός μύθος, αυτός της δημιουργίας εξωστρεφούς μοντέλου ανάπτυξης μέσω της υιοθέτησης της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, καταρρέει τους
τελευταίους μήνες μπροστά στα έντρομα μάτια κυβέρνησης και τρόικας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013 η αξία των εξαγωγών αγαθών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 287,8 εκατ. ευρώ ή 2,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Αν συμπεριλάβουμε τα πετρελαιοειδή, τότε η συνολική αξία των εξαγωγών παρουσιάζει αύξηση κατά 5% αλλά είναι ιδιαίτερα εμφανής η σημαντική επιβράδυνση στους ρυθμούς ανόδου του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, αν υπολογίσουμε ότι το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012 η ετήσια αύξηση των εξαγωγών είχε ανέλθει στο 10%.
Όπως δήλωσε πρόσφατα η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η διατήρηση των πιέσεων σε πολλούς κλάδους της οικονομίας καθιστούν επισφαλή τη συνέχιση της ανόδου για το προσεχές διάστημα και ενισχύουν τις ενδείξεις κόπωσης τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και δυνατοτήτων προώθησης – προβολής των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό».
Επιπλέον η σημαντική, πράγματι, αύξηση των εξαγωγών καυσίμων έχει μια σημαντική παρενέργεια, αυτή της αύξησης των εισαγωγών πετρελαίου (εισάγεται αργό πετρέλαιο το οποίο διυλίζεται και στη συνέχεια εξάγεται σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Τουρκία). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως αν και οι συνολικές εισαγωγές έχουν καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές προϊόντων ενέργειας παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο (από 13,85 δισ. ευρώ το 2008 σε 18,28 δισ. ευρώ το 2012, ενώ σε ανάλογα ή και υψηλότερα επίπεδα θα κινηθούν και το 2013).
Η διάψευση του εξαγωγικού success story προκύπτει όμως και από μερικά άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο τέλος του 2013 ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται ότι θα παραμείνει κατά περίπου 15% χαμηλότερος σε σχέση με το 2008, παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη της περιόδου 2010-2012. Επίσης οι ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις της τελευταίας διετίας κατέλαβαν την τέταρτη χειρότερη θέση στην κατάταξη των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που εξάγονται. Ειδικότερα οι αγορές προορισμού των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας μεγεθύνθηκαν στη διάρκεια της τριετίας 2010-2012 κατά 17% (σε όγκο).
Εάν η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων που εξάγονται είχε παραμείνει σταθερή, θα αναμέναμε ότι ο όγκος των εξαγωγών θα είχε αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Η αύξησή του όμως κατά την τριετία ανήλθε σε μόλις 5,5%. Υπήρξε επομένως επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που απευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού. Η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας, διορθωμένη με τη μεγέθυνση των αγορών προορισμού, στη διάρκεια της τριετίας 2010-2012, μειώθηκε σωρευτικά κατά 12,3% (-4,7% το 2010, -4,4% το 2011, -3,7% το 2012), ενώ αναμένεται να αυξηθεί οριακά κατά 1,1% το 2013.
εικόνα από Το Ποντίκι 
http://justiceforgreece.wordpress.com