Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Συνάντηση μαθητών Δημοτικού σχολείου Μ.Γέφυρας Πιερίας μετά από 47 χρόνια...

 Συνάντηση μαθητών Δημοτικού σχολείου Μ.Γέφυρας Πιερίας μετά από 47 χρόνια μαζί με τον
Δάσκαλό τους Χασιώτη Βάϊο την 1-12-2013 στο προαύλιο του σχολείου.