Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Έμφαση στον πρωτογενή τομέα θα δώσουν οι τράπεζες

Της Νένας Μαλλιάρα
Έμφαση όχι μόνο στον τουρισμό και την ενέργεια, αλλά και στον
πρωτογενή τομέα θα δώσουν οι τράπεζες, εκτιμώντας ότι μπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό εξαγωγικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας.
Δεκαεπτάμισι χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ (1/1/2001) και έντεκα χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης (καλοκαίρι 2007 στις ΗΠΑ), ο πρωτογενής τομέας - τομέας κατ’ εξοχήν εξαρτώμενος από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - αναδεικνύεται ως χώρος που δυνητικά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η πορεία ιδιαίτερα της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά το διάστημα της κρίσης εμφανίζεται αισθητά καλύτερη εκείνης που αφορά το σύνολο της οικονομίας, γεγονός που επιτρέπει κάποια αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές του τομέα, ταυτόχρονα όμως απαιτεί δραστήριες παρεμβάσεις, ώστε η πορεία αυτή να μην παραμείνει ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά να καταστεί δομικό συστατικό της ελληνικής οικονομίας.
Συγκριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ