Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Πολωνία

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " ChrisCountering Human RADICALISATION In School (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)" διάρκειας δύο ετών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο η τρίτη διακρατική συνάντηση στην Πολωνία με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Δανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας,  της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας.  Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση για την πορεία του προγράμματος έως τώρα και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με στόχο την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης.
     Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τέλη Μαΐου  στη Λιθουανία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τις εννέα εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, την Παρασκευή Μελέγκου και πέντε μαθητές του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ.