Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Απόψε στις 19:00 ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

24η & 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας