Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

"ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017 ΑΠΟ ΨΗΛΑ" VIDEO & εναέριες φωτογραφικές λήψεις από τον ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

 "ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017 ΑΠΟ ΨΗΛΑ" VIDEO & εναέριες φωτογραφικές λήψεις από τον ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ