Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

H χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, έτους 2017, ξεκινά από σήμερα 01/8/2016

Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2017


H χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, έτους 2017,
ξεκινά από 01/8/2016

 Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

Τα ΚΕΠ  χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:
1.      Κοινωνικού Τουρισμού
2.      Ιαματικού Τουρισμού
3.      Εκδρομικό 4ημερο Πρόγραμμα
4.      Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
5.      Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρων:

Διαδικασία καταχώρησης κράτησης δωματίου για τα προγράμματα
Κοινωνικού –Ιαματικού Τουρισμού
(διαδικασία που εφαρμόζεται υποχρεωτικά

α) να κάνουν έγκαιρα κράτηση δωματίου στο κατάλυμα της επιλογής τους, το οποίο πρέπει να τους αποστέλλει απαραιτήτως ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (voucher).
β) να εισέρχονται οι ίδιοι ή μέσω των ΚΕΠ, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ στην διεύθυνση www.oga.gr και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την επιβεβαίωση κράτησης (voucher)
γ)  Παραλαβή του δελτίου από τα ΚΕΠ, την ίδια ημέρα, εντός 30 λεπτών, μετά
την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σχετικών με την κράτηση του
δωματίου. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής είναι η 7/9/2017

Έντυπος κατάλογος καταλυμάτων δεν υπάρχει, οι κληρωθέντες μπορούν να ενημερωθούν για τα καταλύματα από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής μέσω των ΚΕΠ:
α) Αίτηση συμμετοχής δικαιούχου
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) επιβεβαίωση κράτησης (voucher)

Παραλαβή δελτίων

α) Αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Διαβατήριο) του αιτούντος,
ή
β) Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ (ή Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων/απόκομμα καταβολής εισφορών) και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  (Διαβατήριο) του αιτούντος
γ) απόδειξη κράτησης  (voucher).

Παραλαβή δελτίων από άλλο άτομο

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του προσωπικά, μπορεί να ορίζει άλλο άτομο με εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής του από Αρμόδια Αρχή, η οποία πρέπει να επιδεικνύεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να κρατείται από τον υπάλληλο ΚΕΠ

Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ δελτίου λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου δεν επανεκδίδεται νέο.

Παραλαβή δελτίου που αντιστοιχεί σε άλλο κληρωθέντα

Σε περίπτωση χορήγησης από ΚΕΠ δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού ή Ιαματικού Τουρισμού ή Εκδρομικού προγράμματος (Μονοήμερης ή Τριήμερης Εκδρομής) ή/και δελτίου Θεάματος που αντιστοιχεί σε άλλο δικαιούχο (λόγω λανθασμένης εισαγωγής Α.Μ. ΟΓΑ) τότε το ΚΕΠ πρέπει να ενημερώσει τον κάτοχο του λανθασμένου δελτίου ότι οφείλει να το επιστρέψει στο ΚΕΠ, προκειμένου να ακυρωθεί και να χορηγηθεί το σωστό.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το δελτίο κοινωνικού τουρισμού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, ακόμα και αν είναι μέλη της οικογένειας του.

Αν διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ δεν έκανε χρήση ο ίδιος του δελτίου της παροχής και το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, θα αποκλείεται από το δικαίωμα  συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ για τρία (3) έτη.ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ